Pražírna

Toto je sekce speciálně udělaná pro vás kávomilce a vlastně i pro zákazníky více než 50 pražíren v ČR. Mnoho z vás nás žádalo o exkurzi pražírny, avšak z důvodu pracovní vytíženosti, bezpečnosti, hygienických i časových důvodů a všeho co si vymyslíme, to „téměř“ vždy odmítneme. Tak alespoň touto formou vám trošku ve zkratce přiblížíme, jak to vlastně všechno pro vás děláme.

 

Pražírna U Milana

Na této pražičce Probatone P60 vyrobené v Německu kouzlí Milan kávu pro větší zákazníky. Za 15 minut při 220 °C upraží z 60 kg zelených bobků 50 kg pravého voňavého kafíčka. Je to dřina, ale Milan to zvládá levou zadní (kecám, maká oběma) s lehkostí jemu vlastní.

 

 

Pražírna U Bédi

No, a když už Milan přestane stíhat, tak mu přiběhne na pomoc Béďa. Má k dispozici také nejmodernější pražící zařízení od společnosti Probat - P60. Je to hukot, nasypává se, vysypává se, chladí se, praží se, kouří se a tak pořád dokola, takže je lepší nechat oba borce v klidu… a nekecat jim do práce.

Pražírna U Martina

Tady na této menší pražičce - kupodivu také od společnosti Probat - P12 tvoří Martin menší brandy exkluzivních káv. Pražící proces již nehlídá computer, jako u pražiček P60, ale 25 lety trénované oko a čich borce Martina. A když si někdo objedná výjimečné a opravdu excelentní kávy typu Jamaica, Hawai nebo cibetkový Kopi Luwak, tak dotančí k 1,5 kg izraelské elektrické pražičce a s láskou i zkušeností jemu vlastní, předvede to pravé umění.

 

Pražírna U… „pro děti“ ?

U této "dětské" pražičky - kupodivu také Probat, ale pouze na 100 g - se batolím já s bráchou a radostně si pražíme vzorky káv, které k nám putují z celého světa. Ani nemusíme pražit v laboratoři - záleží na délce prodlužovačky – takže klíďopíďo na molu u Vltavy...A pak již formou cuppingu degustujeme, degustujeme, degustujeme, degu… dokud neusneme jako naše děti  Pak se probereme a objednáváme, objednáváme, objednáváme.  A to máte z Kolumbie, Brazílie, Peru, Bolívie,Ekvádoru, Panamy, Guatemaly, Hondurasu, Kostariky, Salvadoru, Mexika, Nikaragy, Kuby, Dominikánské republiky, Jamaiky, Kamerunu, Etiopie, Keni, Tanzanie, Ugandy, Burundi, Rwandy, Malawi, Zambie. Zimbabwe, Indie, Nepálu, Barmy, Laosu, Vietnamu, Indonésie, Papuy Nové Guiney nebo Austrálie, bio, nebio, s kofeinem nebo bez, mikrolot, COEX, pidifarmáře, velkofarmáře a já nevím, co všechno. 

 

A teď vážně krok za krokem...

 

 

Konstrukce pražícího zařízení - Probatone 60

B1 plnící trychtýř

B2 plnící šoupátko 

B3 vyprazdňovací klapka pražičky

B4 vyprazdňovací klapka chladícího kolotoče

B5 zařízení k odstraňování příměsí –„odkamínkovač“

B6 sběrná nádoba

C1 dopalovací komora s hořákem a katalyzátorem

F1 pražící cyklon/cyklon k odstraňování příměsí TZL

F2 chladící cyklon/cyklon k odstraňování přímesí TZL                                                                                                                                                                                                                                    

 

F12 sběrná nádoba na slupky

F13 sběrná nádoba na slupky

H1 kompresor a násypník na zelenou kávu

R1 pražící buben

R2 chladící a míchací zařízení (kolotoč)

T5 ovládací panel

V6 ventilátor pražení

V10 chladící ventilátor

       

 

 

 

Schéma procesu pražení - Probatone P60

 

Zelená káva se z jutového žoku (váha pytle je většinou podle druhu 60 – 70 kg) vysype do násypu H1, odkud je surovina s pomocí kompresoru (tedy přívodního vzduchu X13 a odpadního vzduchu Y3,1+ Y3,2) přemístěna do plnícího trychtýře B1. Při otevření plnícího šoupátka B2 se zelená káva vysype do pražícího bubnu R1, kde se káva protáčí pomocí lopatek tak, aby se dosáhlo rovnoměrného pražení. Buben pražičky je nahříván plamenem hořáku D1 s pomocí přívodu vzduchu X1. Spaliny z nahřívání bubnu pokračují dále do pražičky, kde jsou odtahovány potrubím H116 (i se splodinami po pražení kávy) přes cyklon F1 (kde se zachytávají TZL* do sběrné nádoby F12 ) a pomocí ventilátoru V6 se vhání do dopalovací jednotky C1 s plynovým hořákem D1 - kde jsou spalovány za působení katalyzátoru.  Účinnost cyklonu musí být dostatečná, aby nevznikal další úlet TZL do dopalovací jednotky C1, což by nenávratně poškodilo katalyzační jednotku. V hořáku spalovací komory jsou dopáleny organické látky způsobující zápach a zbylý jemný TZL. Teplota dopalování je 400 °C. Poté se přes komínové potrubí vypouští odpadní vzduch Y1.

Káva je upražena po cca 15 min po dosažené teplotě 215 - 220 °C (záleží na druhu kávy). Pak se pomocí vyprazdňovací klapky B4 vysype na chladící síto. Upražená káva je chlazená na sítě R2 s pomocí lopatek kolotoče a chladícího ventilátoru V10, který odtahuje horký vzduch do chladícího cyklonu F2 (zde se  opět nepatrné zbytky TZL zachytávají ve sběrné nádobě F13) a poté odchází do ovzduší výduchem komína Y2/Y4.

Káva je přes odkamínkovač B5 podtlakovou dopravou přemístěna do sběrné nádoby B6 . Pak je vysypána do přenosné nádoby, kde se nechá káva pár dní „vydýchat“, a poté se na balírně plní do sáčků přesně podle objednávek.

 

*TZL  tuhé znečišťující látky (kávové slupky apod.)